Termeni şi condiţii

 

Conţinutul site-ului QFORT este protejat de Copyright.

QFORT şi CASA NOASTRA sunt mărci înregistrate a CASA NOASTRA SRL.

Toate textele, pozele, graficele şi alte elemente sunt proprietatea CASA NOASTRA SRL.

Site-ul QFORT nu poate fi modificat, copiat, distribuit, transmis şi nici reprodus pe căi electronice, magnetice sau optice, în totalitate sau în parte, fără un acord prealabil primit în scris din partea CASA NOASTRA SRL. Utilizatorii site-ului QFORT se vor abţine de la orice acţiune care ar facilita imitarea site-ului, construirea machetării sau reprezentarea produselor individuale de către aceştia sau de către alte persoane, sub sancţiunile prevăzute de prevederile legale în vigoare.

Din considerente de tehnică a calculatorului, este posibil să existe o variaţie a culorilor între reprezentarea de pe site-ul QFORT şi produsul original. Specialiştii de la QFORT vă pot ajuta cu plăcere în expunerea şi alegerea culorilor în original.

Producatorul îşi rezervă dreptul de a schimba materiile prime care intra în compoziţia produselor, acest lucru putând conduce la variaţii ale coeficienţilor prezentaţi pe site. Pentru o informare exactă asupra coeficienţilor produsului dorit, vă rugăm să contactaţi consultanţii comerciali QFORT.

QFORT îşi rezervă dreptul de a modifica specificaţiile şi/sau aspectul produselor.